Bizsugar Win - Wirtualne Muzea W Internecie - Forma Promocji I Udostępniania Dziedzictwa Kulturowego Czy Nowy Walor Turystycz https://bizsugar.win/story.php?title=wirtualne-muzea-w-internecie-forma-promocji-i-udostepniania-dziedzictwa-kulturowego-czy-nowy-walor-turystycz Style współczesnej polszczyzny, Ewa Malinowska, Jolanta Nocoń, Urszula Żydek-Bednarczuk (red.), Kraków: Universitas, s. PIOTROWICZ, G. Model hybrydowy współczesnej polskiej biblioteki akademickiej. Sitarski Piotr, 2002, Rozmowa z cyfrowym cieniem: model komunikacyjny rzeczywistości wirtualnej, Kraków: Rabid. Derek M., 2013, Turystyka poza utartym szlakiem - nowy mod Wed, 14 Aug 2019 18:24:01 UTC en