Bizsugar Win - ke sat chu v kesatsaigon https://bizsugar.win/story.php?title=ke-sat-chu-v-kesatsaigon Kệ cất hàng đa năng: sở hữu tải trọng thích hợp là dưới 200kg/mâm tầng. Kệ cốt yếu dùng cho những kho hàng nhỏ như shop tạp hóa, kho văn phòng, gia đình,… Sở dĩ gọi là kệ đa năng vì nó với thể để phổ biến sản phẩm, hàng hóa, đồ tiêu dùng khác nhau trên cùng kệ miễn sao Wed, 16 Sep 2020 06:58:26 UTC en