Bizsugar Win - วันนี้มีซีรี่ย์เกาหลีมาใหม่ๆชี้แนะ ลิขิตรักนางพญางูเขียว https://bizsugar.win/story.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%86%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0-%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7 Deity Of Love (2022) หลังอุทกภัยเขาจินซาน เสี่ยวชิงถูกฝ่าไห่ผนึกไว้ มอบให้กรมปราบวิญญาณดูแล ห้าร้อยปีต่อมาหลี่ซิวหนิงที่มาเลือกเฟ้นเข้ากรมปราบวิญญาณพลัดหลงไปในสถานที่ผนึกเสี่ยวชิง รวมทั้งทำผนึกแตกโดยไม่ได้ตั้งใจ เกลอชิงก็เลยตื่นมา แต่ว่าเพราะเหตุว่าผนึกถูกฝืนทำลาย ทำให้เกลอชิงความจำเสื่อม เพื่อจะตามหาความทรงจำและเข้าใจโลก เสี่ยวชิงก็เลยติดตามหลี่ซิวหนิงเข้าสู่ซอกเขาชิงอวิ๋นและเริ่มการเดินทางของชีว Thu, 23 Jun 2022 10:11:09 UTC en