1
Xe đạp tập tổ hợp Elip Ver 1 không yên, giúp tập bên cạnh đó cả chân, tay và tác động lên toàn thân. Xe làm kể từ chất liệu thép chịu lực cao, đánh tĩnh điện kháng gỉ và một trong những cỗ phận bằng nhựa. Đồng hồ nước hiển thị vận sửa xe đạp tập thể dục tại nhà tốc, thời hạn, quãng lối, năng lượng dung nạp.

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments