1
Natomiast blok żelaza i stabilni kutej wału korbowego były uzyskiwane dokładnie z Intech 5,4 L, powerplant Cobra R użyły z nieznanych, wysokiej kursu głowic cylindrów, jakie pozostały opracowane z rolami opracowanymi dla Forda „Rough Riders” off-road programu wyścigowego, Application Specific rozrządu o idealniejszej zbierania również niewiele czasu niż pozostałe 4-zaworowych Mod

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments