1
Cliniclowns, een NGO, voornamelijk in Nederland, biedt momenten van glimlachen en gelach voor ziekelijke en gehandicapte kinderen en volwassenen met dementie, waardoor ze zich echt beter voelen. Dit jaar, voor elk verstrekte conferentie-feedbacktype, heeft GS1 Healthcare 5 euro aan dit goede doel geschonken. Om een ​​voorzieningsketen te bedienen, moet het ziekenhuis het product volgen van ontvang

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments