1
Quy trình sửa ghế massage rẻ nhất tại nhà cho khách hàng sản phẩm. Các linh kiện - Phụ khiếu nại khi được sửa chữa thay thế đều nhập vào chính sửa chữa ghế mát xa hãng và được bảo hành miễn phí dài hạn theo chủng loại. Ghế nhà tôi bị cắm nhầm mối cung cấp điện, mạch cháy khét lẹt.

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments