1
KAMIŃSCY Nazwa Transportowo – Usługowa zapoczątkowała naszą praca nieomal trzydzieści lat ostatniemu. Najpierw ścisłe ojczyste przedsiębiorstwo, ufundowane w 1986 roku, przerodziło się z momentem w przebojowo idącą instytucję kształtującą powołane wyprowadzki na gruncie nietkniętej Polski natomiast Europy Zachodniej.Wręczamy wyprowadzki biur oraz miejsc, spółek n

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments