1
Chúng ta hoàn toàn có thể dễ dàng dàng xác định bằng cơ hội lúc đi tè, ngắt dòng nước tè thành từng đợt ngắn. Lúc ngắt nước tè hãy cảm nhận địa điểm của cơ quan tiền gây nên mức độ ảnh hưởng trọn của việc này. Tử cung là một trong cỗ phận được cấu tạo ra bởi lớp cơ vô cùng dày, có nhiệm vụ là điểm trú ngụ của em bé nhỏ. Hai bên tử cung có dây chằng, do một nguyên nhân nào là đó ví dụ như sinh c

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments