1
Ngoài ra, bạn có thể pha trộn thêm màu sắc bằng cách bôi son lên đầu ngón tay rồi thoa đều lên môi. Bước 3: Dùng tay bung tóc bồng bềnh , sau đó nhẹ nhàng lô những lọn tóc nhỏ, sử dụng kẹp tóc tạo nếp và xịt keo tạo nếp xịt đều lên tóc. Cho nên người ta n&o

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments