1
Usługi związane z turystyką, jak hotelarstwo, gastronomia, zwiedzanie, eventy stanowią miejsca pracy dla znacznej ilości mieszkańców. Wraz z rozwojem lokalnej gospodarki wzrastają także zarobki mieszkańców Wrocławia. W tym dojrzałym już stadium projektu witryna już działa i można ją przeglądać wraz z zachowaniem funkcjonalności w przeglądarce internetowej. Co dalej po stworzeniu

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments