1
Xe đạp tập tổ hợp Elip Ver 1 ko yên, giúp tập bên cạnh đó cả chân, tay và tác dụng lên toàn thân. Xe thực hiện kể từ hóa học liệu thép Chịu lực cao, sơn tĩnh điện kháng gỉ và một trong những bộ phận bởi vật liệu nhựa. Đồng hồ hiển thị véc tơ vận tốc tức thời, thời hạn, quãng đường, calo dung nạp. Sản phẩm đang được được giảm giá tiền 10% còn 2,89 triệu đồng. Hiện nay với hệ thống sửa chữa dụng rõ

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments