1
Hai sự kiện cùng ngày cho thấy khác biệt Trump - Biden trước đại dịchThứ tư, 9/12/2020 12:30 (GMT+7)20 giờ trướcTrong khi tổng thống đương nhiệm ca ngợi “thành tích quốc gia to lớn”, người kế nhiệm ông phơi bày sự thật nghiệt ngã về cuộc khủng hoảng s

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments