1
Trung tâm sửa ghế massage cực kỳ đáng tin tưởng, có trách nhiệm. Cảm ơn trung tâm đã cử nhân viên qua sửa ghế mang đến nhà tôi. 1 cái ghế hư gọi nhiều nơi khác họ ko sửa được, đến mất thời gian. May mà mò được TT qua mạng đã đến nghệ thuật đến sửa không thì chiếc ghế nhà tôi nên vứt đi. Cam kết khi thay sửa linh khiếu nại và phụ khiếu nại ghế massage tại khối hệ thống trung tâm Bảo hành ghế massag

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments