1
Quý khách muốn đặt cọc 50%-70% giá trị thiết bị khi thực hiện nay hợp đồng. Số chi phí này công ty chúng tôi sẽ trả lại quý quý khách hàng Khi kết thúc hợp đồng. Sản phẩm được thực hiện bằng vật liệu nhựa cao cung cấp cho độ bền cao, Chịu va đập tốt, thông thấm nước nên có thể mặc d&ugrav

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments