1
SCTV Online là nhà cung cấp dịch vụ xem video theo yêu cầu và dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng Internet. Khách hàng được xem các nội dung như phim ảnh, thể thao, các chương trình truyền hình,… trên các thiết bị có kết nối Internet như máy vi tính, thiết bị di động sử dụng Hệ điều hành iOS và Android. AFF Cup 2021 là lần đầu tiên giải đấu được tổ chức sau khi giải AFF Cup 2020 bị hoãn lại

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments