1
เนื่องจากอยู่ภายนอก วัสดุที่ทำป้าย facade จะต้องทดแดด ป้องกันสีซีด และต้องทดฝนด้วย ส่วนภายในร้านสามารถออกแบบตกแต่ง ใช้วัสดุได้ตามใจชอบดูโพรไฟล์ การตกแต่งภายในเน้นโทนสีดำเป็นหลัก เพิ่มลวดลายน่าสนใจด้วยภาพตกแต่งผนังทำให้บรรยากาศร้านมีความเป็นกันเองมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้เข้ามาเป็นองค์ประกอบ รวมถึงการออกแบบเคาน์เตอร์บาร์ที่เป็นงานคอนกรีตผสมงานไม้และด้านหลังเป็

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments