1
Kolano biegacza to zmora wszystkich biegaczy długodystansowych. Przewlekły ból kolan uniemożliwia efektywne trenowanie. Ból umiejscowiony jest głównie w idealnym przedziale stawu kolanowego. Najczęstszą przyczyną kłopotów jest konflikt rzepkowo-udowy, rozmiękanie rzepki czy zespół tarcia pasma biodrowo-piszczelowego. Ból zapewne żyć zawierany przeciążeniam

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments