1
มังงะ เรื่องย่อ "ฮินะ" เด็กสาวขวยเขิน เธอเป็นเด็กที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเองเป็นอย่างมากไม่กล้าพบปะกับผู้ใดก็เลยทำให้เธอไม่มีเพื่อนเลยแม้กระทั้งคนเดียว เธอจึงใช้เวลาว่างโดยมากภายหลังจากเลิกเรียน ไปกับการอ่านหนังสือ มังงะ จนกระทั่งคุณนั้นได้ก้าวเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ประจำหอสมุดของโรงเรียน ซึ่งอยู่มาวันหนึ่งคุณจึงได้พบกับนางอัปสรที่สถิตอยู่ในหนังสือเล่มหนึ่งเข้าโดยบังเอิญ โดยนางอัปสรองค์นั้นเธอได้ทำวง

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments