1
تاریخچه و معرفی کمپانی هواوی

هواوی یک کمپانی چند ملیتی است که قضیه کار اصلی‌اش کانال , تجهیزات ارتباطی و ارایه سرویس ها است . هر چند که عموم ایرانیان هواوی را به عنوان شرکت چینی تولید کننده موبایل موبایل میشناسند و موبایل موبایل هواوی برای ایرانیان از دیگر زمینه‌های عمل مجموعه هواوی برجسته تر است . بنابر مطالب نشر داده شده در ویکی پدیا ( اکونومیست ) , هواوی حال حاضر اصلی ترین کمپانی

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments